Khamis, 19 Mei 2011

ANALISIS KESALAHAN BAHASA

Nota Awal:

Bahagian D merupakan bahagian yang memerlukan kemahiran yang sangat tinggi. Pelajar perlu menganalisis kesalahan yang terdapat dalam petikan. Apa yang pelru pelajar buat ialah:
 • mengenal pasti kesalahan yang ada dalam petikan yang diberikan,
 • setiap kesalahan itu perlu menjelaskan sebab kesalahan, dan
 • menulis jawapan yang betul
Biasanya pelajar disarankan menulis perkara tersebut dalam bentuk jadual seperti di bawah:
<><> <><>
Kesalahan

Sebab Kesalahan

Pembetulan

Ayat 1-

Semua orang-orang...             
Menggandakan perkataan “orang-orang” yang mengikuti kata bilangan jamak iaitu ‘’semua”
Semua orang


Lazimnya terdapat 5 - 6 kesalahan dalam petikan tersebut. Mungkin lebih.

JENIS-JENIS KESALAHAN:
 Antaranya:
 1. Kesalahan Ejaan
  • ejaan kata pinjaman (bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa serumpun)
  • ejaan kata majmuk
  • ejaan kata asal bahasa Melayu 
 2. Kesalahan Frasa
  • frasa nama - jamak dan hukum DM
  • frasa adjektif
  • frasa kerja transitif
  • frasa kerja pasif
 3. Kesalahan Ayat
  • ayat tergantung
  • ayat pancangan
  • ayat gabungan
  • susunan ayat
 4. Kesalahan Morfologi
  • Imbuhan
  • Gandaan
  • Kata Tugas
 5. Kesalahan Kata
  • kata ganti diri
  • kata bilangan
  • penjodoh bilangan
  • kata kerja
  • kata sendi
  • kata hubung
  • penggunaan kata yang tidak tepat
 6. Kesalahan Penanda Bacaan
  • noktah
  • noktah bertindih
  • koma
  • tanda sempang, dan lain-lain lagi

Tiada ulasan: